Komunikacijska oprema - optika

Svjetlovodni prespojni kabeli Svjetlovodni prespojni kabeli - OS2

35 od 35 stavki
Konektor 1
Konektor 2
Duljina
Stopica
Promjer kabela
Kabel u boji
Promjer vlakna
Kabelski omotač
Vrsta kabela
Klasa vlakna
Mod
Brand
AL 9SCSC-01I PATCH KABEL 9UM 1M-D SM OS2 09/125 æ, 1 m
Broj artikla
DK-2922-01
AL 9SCSC-02I PATCH 9UM 2M-D SM OS2 09/125 æ, 2 m
Broj artikla
DK-2922-02
AL 9SCSC-03I PATCH 9UM 3M-D SM OS2 09/125 æ, 3 m
Broj artikla
DK-2922-03
AL 9SCSC-05I PATCH 9UM 5M-D SM OS2 09/125 æ, 5 m
Broj artikla
DK-2922-05
AL 9LCSC-01I PATCH 9UM 1M-D SM OS2 09/125 æ, 1 m
Broj artikla
DK-2932-01
AL 9LCSC-02I PATCH 9UM 2M-D SM OS2 09/125 æ, 2 m
Broj artikla
DK-2932-02
AL 9LCSC-03I PATCH 9UM 3M-D SM OS2 09/125 æ, 3 m
Broj artikla
DK-2932-03
AL 9LCSC-05I PATCH 9UM 5M-D SM OS2 09/125 æ, 5 m
Broj artikla
DK-2932-05
AL 9LCLC-01I PATCH 9UM 1M-D SM OS2 09/125 æ, 1 m
Broj artikla
DK-2933-01
AL 9LCLC-02I PATCH 9UM 2M-D SM OS2 09/125 æ, 2 m
Broj artikla
DK-2933-02
AL 9LCLC-03I PATCH 9UM 3M-D SM OS2 09/125 æ, 3 m
Broj artikla
DK-2933-03
AL 9LCLC-05I PATCH 9UM 5M-D SM OS2 09/125 æ, 5 m
Broj artikla
DK-2933-05
AL 9LCLC-10I PATCH 9UM 10M-D SM OS2 09/125 æ, 10 m
Broj artikla
DK-2933-10
FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to E2000 (APC) R+M, SM OS2 09/125 æ, 2 m
Broj artikla
AL-9E2000-02I
FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to LC (PC) R+M, SM OS2 09/125 µ, 1 m
Broj artikla
AL-9E2000LC-01I
FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to LC (PC) R+M, SM OS2 09/125 µ, 5 m
Broj artikla
AL-9E2000LC-05I
FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to LC (PC) R+M, SM OS2 09/125 µ, 10 m
Broj artikla
AL-9E2000LC-10I
FO patch cord, duplex, SC (APC) to LC (PC) SM OS2 09/125 µ, 1 m
Broj artikla
DK-292SCA3LC-01
FO patch cord, duplex, SC (APC) to LC (PC) SM OS2 09/125 µ, 2 m
Broj artikla
DK-292SCA3LC-02
FO patch cord, duplex, SC (APC) to LC (PC) SM OS2 09/125 µ, 3 m
Broj artikla
DK-292SCA3LC-03
FO patch cord, duplex, SC (APC) to LC (PC) SM OS2 09/125 µ, 5 m
Broj artikla
DK-292SCA3LC-05
FO patch cord, duplex, LC to ST SM OS2 09/125 µ, 10 m
Broj artikla
DK-2931-10
DK-293LCA3LC-02 presp.opt.kab. SM LC(APC)-LC(PC) SM OS2 09/125 æ, 2 m
Broj artikla
DK-293LCA3LC-02
FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to LC (PC) R+M, SM OS2 09/125 µ, 2 m
Broj artikla
AL-9E2000LC-02I
FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to LC (PC) R+M, SM OS2 09/125 µ, 3 m
Broj artikla
AL-9E2000LC-03I
FO patch cord, duplex, ST to SC SM OS2 09/125 µ, 2 m
Broj artikla
DK-2912-02
FO patch cord, duplex, ST to SC SM OS2 09/125 µ, 3 m
Broj artikla
DK-2912-03
FO patch cord, duplex, LC to ST SM OS2 09/125 µ, 1 m
Broj artikla
DK-2931-01
AL 9LCST-02I PATCH 9UM 2M SM OS2 09/125 æ, 2 m
Broj artikla
DK-2931-02
AL 9LCST-03I PATCH 9UM 3M SM OS2 09/125 æ, 3 m
Broj artikla
DK-2931-03
AL 9LCST-05I PATCH 9UM 5M-D SM OS2 09/125 æ, 5 m
Broj artikla
DK-2931-05
FO patch cord, duplex, LC to LC SM OS2 09/125 µ, 7 m
Broj artikla
DK-2933-07
AL 9SCSC-10I PATCH 9UM 10M-D SM OS2 09/125 æ, 10 m
Broj artikla
DK-2922-10
AL 9LCSC-10I PATCH 9UM 10m-D SM OS2 09/125 æ, 10 m
Broj artikla
DK-2932-10
FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to E2000 (APC) R+M, SM OS2 09/125 µ, 1 m
Broj artikla
AL-9E2000-01I