Oznaka

Assmann elektronika d.o.o.
Slavonska avenija 50
10000 Zagreb - HR
Croatia


Tel.: +385 1 466 03 08
E-Mail:  info@assmann.hr 
Internet: www.assmann.h


Generalni direktor kao ovlaštena osoba: Michael Zulauf i Lidija Mikuš

Registracijski ured:Trgovački Sud u Zagrebu
Matični broj: 01192221


PDV identifikacijski broj u skladu sa zakonom o PDV-u. člankom 27.a: HR76875385378

Ekonomski identifikacijski broj u skladu s člankom 139.c zakona o porezu: 76875385378

Izjava o ograničenju odgovornosti: Unatoč pažljivoj kontroli, ne preuzimamo odgovornost za sadržaj vanjskih linkova. Za sadržaj povezanih stranica njihovi operatori isključivo su odgovorni za njihov sadržaj.