Komunikacijska oprema - optika

Svjetlovodni prespojni kabeli Svjetlovodni prespojni kabeli - OM2

13 od 13 stavki
Konektor 1
Konektor 2
Duljina
Stopica
Kabel u boji
Promjer vlakna
Vrsta kabela
Klasa vlakna
Mod
Brand
AL 5LCLC-01I PATCH 50UM 1M-D MM OM2 50/125 æ, 1 m
Broj artikla
DK-2533-01
AL 5LCLC-02I PATCH 50UM 2M-D MM OM2 50/125 æ, 2 m
Broj artikla
DK-2533-02
AL 5LCLC-03I PATCH 50UM 3M-D MM OM2 50/125 æ, 3 m
Broj artikla
DK-2533-03
AL 5LCST-02 PATCH 50UM 2M-D MM OM2 50/125 æ, 2 m
Broj artikla
DK-2531-02
AL 5LCST-01I PATCH 50UM 1M MM OM2 50/125 æ, 1 m
Broj artikla
DK-2531-01
DK-2531-10 opt. presp. kabel, MM, LC/ST
Broj artikla
DK-2531-10
AL 5LCLC-07I PATCH 50UM 7M-D MM OM2 50/125 µ, 7 m
Broj artikla
DK-2533-07
AL 5SCSC-02I PATCH 50UM 2M-D MM OM2 50/125 æ, 2 m
Broj artikla
DK-2522-02
AL 5LCSC-01I PATCH 50UM 1M-D MM OM2 50/125 æ, 1 m
Broj artikla
DK-2532-01
AL 5LCSC-02I PATCH 50UM 2M-D MM OM2 50/125 æ, 2 m
Broj artikla
DK-2532-02
AL 5LCSC-03I PATCH 50UM 3M-D MM OM2 50/125 æ, 3 m
Broj artikla
DK-2532-03
AL 5LCSC-05I PATCH 50UM 5M-D MM OM2 50/125 æ, 5 m
Broj artikla
DK-2532-05
AL 5LCSC-10I PATCH 50UM 10M-D MM OM2 50/125 æ, 10 m
Broj artikla
DK-2532-10